Share

Hem       |      Presentation       |      Progress       |      Kliniken       |      www.hundhjalpen.se       |      www.footprintsofjoy.eu

     

Footprints of Joy, ett unikt projekt i Rumänien

 

Donera

Footprints of Joy förklarar i ett nötskal andemeningen i Hundhjälpens samarbetspartner, Save The Dogs (STD), ambitiösa projekt: Människors och andra djurs fot- och tassavtryck möts på en tänkt linje och går tillsammans in i ett område, helt och hållet dedikerat till deras välbefinnande.

Detta område är inte en metafor för vår planet, som vi delar med många andra djur, utan något mer handfast: ett markområde på fem hektar som STD köpte år 2008. Området är beläget på en hög höjd, ett par kilometer från Cernavoda.

Övergivna och vanvårdade hästar och åsnor har sedan 2008 tagits om hand av STD på detta område. Hundar och katter som fanns i det gamla hägnet fick år 2012 flytta till denna fridfulla tillflyktsort - en fristad som kommer att ha en medveten satsning för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt och där också en modern veterinärklinik av europeisk standard kommer att finnas.

Denna "glädjens fristad" kommer att särskilja sig från allt som den omges av: lidande människor och djur i ett sammanhang som tyvärr fortfarande präglas av brist på respekt för liv och för vår miljö. Därför är Footprints of Joy ett unikt projekt, med syfte att förbättra livet för alla i samhället - genom utbildningsprogram till befolkningen och genom omhändertagande av djur i nöd.

Projektet kommer även att vara ett centrum för utbildning av unga veterinärer, en sektor som kommer att vara till nytta inte bara för djuren, utan för hela samhället.

För att kunna erkänna djurs rättigheter i Rumänien, så är det nödvändigt att lyfta fram känslor såsom empati och medlidande i samhället - känslor som har försvunnit på grund av detta lands plågsamma förflutna. Utan denna mentala och känslomässiga förändring, så finns det ingen framtid för hundar, katter och hästar i Rumänien.

Projektet visar på en annan och ny väg,  där människor och djur kan leva tillsammans i harmoni med varandra.
   
Alla bidrag går oavkortat till projektet Footprints of Joy. Sätt in ditt bidrag på Hundhjälpens plusgiro 355425-0 och skriv i meddelandefältet på din inbetalning:

Ditt namn + Nya kliniken + Godkänner PUL*

*om du godkänner att vi publicerar ditt namn i gåvoredovisningen.


           
Tack för din hjälp!Insamlat till nya hägnet


2011: 159 938 kr samlades in specifikt till byggandet av nya hägnet och 257 846 kr (samlade donationer) fördes över till Save The Dogs. 

Hundhjälpen  |  © www.hundhjalpen.se  |  Plusgiro 355425-0  |  Org.nr: 802420-6875