Translation

EnglishRomânăItalianoSuomiNorskSvenska

Följ Hundhjälpen

facebook twitter youtube rss

Kategorier

Arkiv

Kontakt M.M.

Email: info@hundhjalpen.se
Telefon (vardagar 12-13): 076-172 23 63
Hundägare ombedes ringa sin kontaktperson!

© Hundhjälpen
Org.nr: 802420-6875

Bra att veta om Hundhjälpen – Om Hundhjälpens ekonomi

DSC_0430 I vår tredje artikel om Hundhjälpen belyser vi föreningens ekonomi relaterat till året 2016.

Hundhjälpen har inte haft kostnader i form av löner eller lokalhyror. Styrelsen och  de som aktivt engagerar sig inom föreningen gör detta ideellt hemifrån och bekostar sitt arbete ur egen ficka i form av telefonsamtal, internet, informationsmaterial, vidareutbildningar, resor till och från Arlanda, osv. För våra styrelsemöten använder vi oss av de gratistjänster som finns på internet och vi undviker onödiga kostnader såsom t ex porto så långt som vi bara kan.

De administrativa utlägg som föreningen har, exempelvis avgifter för bankkonto och hemsida, tas från medlemsavgifterna. Var månad ser vi till att ha en buffert på vårt konto för eventuella oförutsedda kostnader, t.ex. veterinärkostnader för jourhundarna.

Donationer förs över till vår samarbetspartner Save The Dogs och deras verksamhet i Rumänien. Donationerna är ofta riktade och används då t ex för medicinsk utrustning och vård, kastreringskampanjer, mat till de omhändertagna hundarna etc. Alla kan ta del av gåvoredovisningar som läggs ut löpande varje månad på hemsidan. Alla medlemmar kan på årsmötet ta del av årsbokslutet samt revisionsberättelsen. Samtliga ekonomiska transaktioner är transparenta.

Adoptionsavgifterna täcker till större delen de kostnader föreningen har i samband med en adoption; flygresa, medicinska tester och EU-pass. Den ska även om möjligt bidraga till sponsringen av äldre hundar och hundar med speciella behov som har en reducerad adoptionsavgift. Om adoptionsverksamheten efter årets kassabokslut visar ett positivt resultat, ges överskottet som en donation till Save The Dogs. Nedan är en sammanställning över adoptionsverksamhetens intäkter och kostnader vilka är extraordinära p g av den planerade nedläggningen av hägnet i Medgidia. I slutet av året flögs då ett större antal hundar  till Sverige för vistelse hos fodervärd eller till starkt rabatterad överlåtelsekostnad.

Inkomna adoptionsavgifter 1 015 658 kr. Utgifter i samband med adoptioner -1 232 952 kr. Underskott -217 294 kr.

Utgifterna för hundarna fördelas enligt följande:

Ersättning till Save The Dogs 834 457 kr (hundarnas medicinska kostnader, administrativa avgifter, transporter ),  flygbiljetter: 307 574 kr, burförvaring på Arlanda samt inköp av transportburar: 19 006 kr, transporter inom Sverige: 9 240 kr, övrigt: 4 440 kr

Jourhem: 16 983 kr (inkl försäkringar/medicin/självrisker)

Veterinärkostnader: 41 252 kr

Donationer inkomna genom Hundhjälpens insamlingar under 2016 uppgick totalt till 1 090 415 kr.

Totalt överfördes donationer till ett värde av 889 998 kr till Save The Dogs under 2016.

Share

Bra att veta om Hundhjälpen – Om aktörerna människa och hund/katt

DSC_1083I vår andra artikel om Hundhjälpen belyser vi aktörerna människa och hund / katt:

Aktiva
Vi som är aktiva inom Hundhjälpen är ett sällskap engagerade vuxna, mycket erfarna hundägare. Flera av oss har gedigen hundutbildning. Vi arbetar samtliga ideellt från våra hem. Vi besöker alla regelbundet hägnen i Rumänien och har således en god kunskap om hundarna / katterna i deras hemmiljö samt deras utveckling, utifrån vilken vi relativt väl kan förutsäga djurens förväntade beteende i Sverige. Förutom en ”arbetande” styrelse är ett stort antal medlemmar knutna till föreningen genom olika arbetsuppgifter.

Adoptörer
Personer intresserade av att adoptera en av våra hundar / katter fyller i vår intresseanmälan tillgänglig på hemsidan. På detta följer vanligtvis en grundlig telefonintervju varpå intressentens lämplighet bedöms. Vi är mycket restriktiva när det gäller placeringen av våra djur då deras väl, i form av ett livslångt och tryggt hem, är vår ledstjärna. Godkända intressenters erfarenhet, familjesituation, arbetssituation och bostadsförhållanden matchas mot lämpliga hundar / katter. Vi gör oftast hembesök när det gäller hundar med ”särskilda behov” men även i andra fall.  Vi godkänner INTE en matchning där vi känner att hundens / kattens väl inte kommer i första hand eller där kombinationen människa och djur inte upplevs tillfredsställande. Vi stöder långsiktigt våra adoptörer genom ett omfattande kontaktpersonsnät, där vi i princip finns där för våra djur livet ut.

Hundar och katter
I de två hägnen i staden Cernavoda i södra Rumänien, finns normalt ca 4-500 omhändertagna hundar och ca 30-40 katter, varav endast en bråkdel återfinns i vårt adoptionsprogram. Hundarna genomgår en ”personlighetstest ” för att bedöma deras placerbarhet. Denna test i kombination med regelbunden feedback från personalen samt våra resenärer avgör om och hur hunden kommer att placeras. Hundar med svåra aggressionsproblem återfinns inte i adoptionsprogrammet. Vi strävar efter att beskriva våra hundar ärligt och rättvist vad gäller såväl beteende som medicinsk historia. Vi tror att det finns ett hem för varje hund och garanterar långsiktigt att alla i vårt adoptionsprogram upptagna hundar  i något skede kommer till Sverige. Även våra katter utvärderas vid inträdet i adoptionsprogrammet, för att säkerställa en bra matchning mot det framtida hemmet.

 

Share

Bra att veta om Hundhjälpen – Om Hundhjälpens uppbyggnad

Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. Först ut är en presentation av själva föreningens uppbyggnad:

Hundhjälpen arbetar med medlemmarnas demokratiska rättigheter som värdegrund. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet som anordnas varje år och medlemmarna godkänner då även den verksamhetsplan som ska gälla för kommande mandatperiod. Alla medlemmar erbjuds då att ta del av den ekonomiska redovisningen, samt revisionsberättelsen. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens arbete styrs dessutom av föreningens stadgar och de lagar och regler som gäller i Sverige.

Medlemmarna har rätt till insyn i verksamheten. Exempelvis låter styrelsen medlemmar ta del av styrelsens mötesprotokoll, vilket inte är en självklarhet i ideella föreningar. Styrelsen måste emellertid ta bort alla uppgifter från protokollen som kan skada enskilda personer, vår samarbetspartner eller föreningen som sådan. Annars brister styrelsen i sitt ansvar vilket kan skada såväl föreningen som medlemmarnas intressen.

Hundhjälpen grundades hösten 2004 uteslutande som en stödförening till organisationen Save The Dogs. Samarbetet bygger på transparens föreningarna emellan och på gemensamma värderingar och målsättningar. Hundhjälpen har enligt avtal med SaveTheDogs inga andra samarbetspartners. Föreningen har tät kontakt med verksamheten i Rumänien. Svenska representanter besöker de tre hägnen i princip varje vecka i samband med att adopterade hundar ska transporteras till Sverige.

Hundhjälpen arbetar välkomnande och inkluderande gentemot alla medlemmar. Ingen ska hindras från att känna delaktighet i Hundhjälpens verksamhet och i de olika aktiviteter som föreningen har. Medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet på flera sätt.

Share

Clive

clive

Under tio år har Clive sett tusentals hundar lämna hägnet för sina egna, trygga hem. Själv väntar han fortfarande, oförstående och sorgsen. Clives liv flyter förbi utan de minsta höjdpunkter, bara monotoni och ensamhet, isande kyla vintertid och svår hetta sommartid, år efter år. Det här är en gammal farbror som måste få känna en gång i livet att han är älskad och önskad – det måste få finnas en mening med hans långa liv. Tänk om Clive kunde få en egen bädd – det vore ett himmelrike för honom. Tänk om någon blev glad att se honom varje morgon, sträckte fram en hand och kliade lite bakom ena örat. Tänk att få ha ett eget tuggben – något han aldrig haft förut. Clive har inte stora krav på aktivitet annat än små promenader nära hemmet och att få vara nära sin matte eller husse. Var finns Du som kan ge Clive den största gåva en gatuhund kan få – ett hem fyllt av villkorslös kärlek. För Clive är det bråttom  – snart blir det oerhört varmt i Cernavoda vilket är svårt för de gamla hundarna. Nog finns det väl en svensk gräsmatta där han kan få njuta av ljuva sommarvindar och stilla spana ut över sin egen värld?

Läs mera om Clive här.

Intresseanmälan finner du här.

Share

Horse Outreach 2017

Downloads12

Vårens “hästvecka”, Horse Outreach 2017” är nu över, vilket dock inte innebär att det lokala arbetet kring hästarna och åsnorna är över. Det är ett fortlöpande arbete året om, där skadade och sjuka djur ges vård på  plats, där vanvårdade djur omhändertas med myndigheternas hjälp, där stödmatning ges till svältande djur. Den specifika ”hästveckan” med svenskt tema är dock över och har varit en succé. Totalt har 75 hårt arbetande dragdjur utvärderats av veterinär, avmaskats och vid behov fått skador omsedda. Svåra fall följs givetvis upp. Arbetet skedde denna gång i den lilla fattiga byn Cochirleni, utanför Cernavoda. Här lever man i stort sett utanför den moderna världen, med grusvägar liknande stigar, ytterst enkla bostäder utan bekvämligheter – och med hästar och åsnor som enda hjälp i jordbruket och för transporter. Nu med det friska vårgräset var hästarna / åsnorna i relativt gott hull ( de går ofta lösa när de inte arbetar och söker då mat själv ), en helt annan situation än den man möter vintertid när djuren svälter.

Våra svenska hovslagare, Johan och Annika fanns på plats för att hjälpa ägarna med hov-vård. Det är mestadels verkning som är aktuell, men ett fåtal hästar skos – då alltid med en ”hemmalagad” sko av armeringsjärn med en liten klack som gör att hästen kan ta i bättre när den drar. Några hästar hade allvarliga, medicinska hov-problem och här gjordes hembesök för att kunna hjälpa hästen i en lugnare miljö. För de bosatta i den lilla byn där man är helt beroende av sina dragdjur är det en stor händelse att få sina djur omsedda och tacksamheten är stor.

Hundhjälpen samlade under 2016 in stora mängder häst-utrustning från privatpersoner, men även företag i Sverige. Vi har Hööks Hästsport att tacka för den fina logistiska hjälpen inom Sverige – samt även de fina skänkta sakerna. All utrustning har under vintern / våren transporterats till Cernavoda och delas nu ut till behövande. Samtliga skänkta täcken kommer nu att värma hästarna / åsnorna i Cochirleni. Träns, grimmor, bett, flugskydd, benlindor och -skydd, schabrak etc etc delas ut i byarna kring Cernavoda. I framtiden kommer vi på längs vägarna att möta en och annan häst med strasspannband från Sverige – eller med ett iögonfallande schabrak som skyddar ryggen under körselen.

TACK ALLA som på ett eller annat bidragit till att göra detta möjligt. Vi är stolta över ert förtroende och hoppas att ni vill fortsätta stödja vår hästverksamhet i Cernavoda och byarna runtomkring. Vi gör tillsammans skillnad här – genom att bidra till att hästarna / åsnorna får en drägligare tillvaro.

Fler bilder finns att se på vår Facebook.

Share

Hundträff i Gbg 14/5

hundtraff-avatarNu är det dags för en Hundhjälpen-träff i Göteborg! Vi ses den 14e maj kl 12 på parkeringen vid Virginsgatan 19, i Kålltorp. Vi tar en gemensam promenad på ca 2 km till hundrastgården vid kolonilotterna, Studiegången. Vill man hoppa promenaden och gå direkt till rastgården så är det ca 500m gångväg från parkeringen.
Vi kommer inte ha fika till försäljning så var och en får ta med sig eget. Hoppas vi ses där!

Tid: 14e maj kl 12.00
Plats: Parkeringen vid Virginsgatan 19, Kålltorp
Share

Välkomna hem!

Downloads52

I helgen har det varit flitigt i luften igen – hela 8 hundar och 3 katter har välkomnats till nya hem i Sverige.

Först ut i lördags (29/4) var vackra Norby och Norm. Strax därefter landade skönheterna Donna, Giselle och Sonya.
Igår, söndag 30/4, välkomnade vi kattgänget Bagheera, Vivian och Dolce tillsammans med Raul, Carina och Vanda (privat adoption).

Stort tack till Jenny, Matthias och Susanne som var på plats på flygplatsen och hjälpte till att förena nykomlingarna med deras familjer!

Varmt välkomna!

Share

Horse Outreach 2017 – Tack vare svenska hästvänner!

Downloads11

Sommaren och hösten 2016 samlade Hundhjälpen in stora mängder hästutrustning som i omgångar transporterats till Rumänien. Den sista lasten gick tidigt i april. Detta är saker som skänkts av svenska hästvänner och som Hööks Hästsport hjälpt till att frakta till avsändningsorten. Här fanns mängder av grimmor, träns, bett, schabrak, täcken, benskydd etc etc. Utrustningen delas nu ut till hästägarna i den lilla byn Cochirleni, belägen i ett mycket fattigt område i södra Rumänien. Hit tar man sig mer eller mindre på breda uppkörda stigar – inte på vägar. I de enkla husen finns ofta inte el och rinnande vatten. Någon enstaka telefon finns i byn – ryktet om att hovslagarna var i antågande spreds från mun till mun. Hästarna är oerhört viktiga för dessa bybor och man sköter om dem så gott man kan – men fattigdom sätter käppar i hjulen.

Share

Horse Outreach 2017 – Succén fortsätter

Downloads10

Arbetet kring hästarna fortsätter. Onsdagen var en mycket produktiv dag då hela 19 hästar fick sina hovar omsedda. Samtliga avmaskades och fick några fick en mindre skada omsedd. Tänder kontrolleras.  Ytterligare hembesök bokades till en häst som inte kunde tas till uppsamlingsplatsen av medicinska skäl. Hästarnas ägare får alla utrustning som skänkts av svenska hästvänner och som Hööks Hästsport hjälpt till med logistiken kring. Våra svenska hovslagare, Johan och Annika har fått en fantastisk respons bland de lokala hästägarna som verkligen uppskattar deras närvaro och den professionella hjälpen. Det här känns riktigt, riktigt bra!

Share

Horse Outreach 2017 – Första dagen i Cochirleni

20170424_121934

Under gårdagen var våra duktiga hovslagare på vårens första besök i den lilla byn Cochirleni.
Man hann med att se över och verka hovarna på 13 hästar och ett månadsgammalt föl. Dagens fyrbenta besökare var över lag i gott skick, utöver två hästar som var något magra och ett dräktigt sto hade problem med en hov – Så där blir det hembesök och fortsatt behandling under dagen idag.

Läs mer om vårens ”Horse Outreach” och hur du kan vara med och stötta detta här.

Share