Fadderkatter

Det är tyvärr inte alla katter förunnat att kunna se fram emot resan till ett eget hem. Det är inte bara hundar som far illa i Rumänien. Katter har också en mycket svår situation där många föds på gatan, ett liv kantat av svält och faror. Andra har misshandlats eller vanvårdats av sina ägare. Det finns inte mycket hjälp att få för dessa stackars katter – men SaveTheDogs ställer upp för de svårast drabbade. Bland de omhändertagna katterna finns de som av olika skäl inte kan beredas plats i ett adoptionsprogram. De är då ofta för rädda för att kunna socialiseras och hanteras. I katthusen i Cernavoda och Medgidia känner de sig trygga och har sina kamrater. Tack vare fadderprogrammet kan de varje dag garanteras mat, omvårdnad och vid behov veterinärvård.

Fadderkatter

Adrian
hane född 2008
Ninja
hona född 2008
120px-transp 120px-transp 120px-transp

Katterna presenteras ovan, klicka på respektive vinjettbild. Välj den katt du vill bli fadder till och det belopp du månadsvis vill skänka ( min belopp 100 kr / mån, autogiro ). Varje katt kan ha fem faddrar. Vi uppdaterar dig gällande kattens liv och hälsa två gånger / år. För information och för att anmäla dig som fadder, maila fadder@hundhjalpen.se. Du kan givetvis skänka även en engångssumma till dessa katter men du blir då inte ”fadder”, en sådan betalning märker du Fadderkatterna”.

Fadderprogrammet baseras på samma principer som organisationer med barnfaddrar, dvs insamlade medel går till hela hjälpprogrammet, inte till en enskild individ. En fadder kan självklart närhelst den önskar avsluta sitt fadderskap.

Share