FÖRENINGEN

Information

Organisationsnr: 802420-6875


Hundhjälpen innehar av Länsstyrelsen utfärdat §16-tillstånd för omplaceringsverksamheten.


Föreningen är TRACES-registrerad gällande förflyttning av djur inom EU. Vid såväl vägtransport som flyg innehar samtliga aktörer relevanta tillstånd för transport av djur inom EU.


Bankgiro 5541-9477
Swish 123 432 4448
Betalning från utlandet: IBAN SE56 6000 0000 0005 7685 8048


Kontakt:

E-post: info@hundhjalpen.se

Tel: 076-1144218. Skicka SMS med namn och ärende så återkopplar vi snarast.