TESTAMENTERA

Låt ditt arv lämna avtryck!


Ett testamente är något av det finaste som finns. Genom att skriva testamente bestämmer du och ingen annan vad som ska ske med din kvarlåtenskap. Om du väljer att testamentera till Hundhjälpen lovar vi att förvalta din gåva så att både du och vi kan känna oss stolta.

Din gåva kommer hjälpa till att ge mat, veterinärvård, vaccin och skydd både till de hundar som lever i något av Save The Dogs hägn i Rumänien, men även till de hundar som fortfarande lever på gatan som Save The Dogs vakar över.

Din gåva hjälper äldre och specialbehövande hundar att hitta kärlek i ett hem genom att sänka adoptionsavgifter. Dessutom stöder den projekt, som skolprojektet, för att förändra människors syn på djurhantering i Rumänien.


Genom din givmildhet blir din kvarlåtenskap en livsviktig gåva till de många hundar som behöver hjälp i Rumänien.

Ditt testamente kan rädda liv!

Vem kan jag testamentera till?


Du kan testamentera till vem eller vilket ändamål du vill. Dock bör du ta hänsyn till din make/maka och/eller barn (bröstarvingar) och deras rätt. Familjen prioriteras vanligtvis, men du kan inkludera gåvor till ideella ändamål som du bryr dig om.

Vad kan jag testamentera?


Du kan skänka pengar, föremål, fastigheter och värdepapper. Ett sätt att stödja Hundhjälpen är att ge en andel eller att ge det som blir kvar efter att familj och andra förmånstagare har fått sitt. Om du väljer att testamentera till Hundhjälpen är gåvan efter mottagandet helt befriad från kapitalvinstskatt.

Nedan finner du ett exempel på hur man kan skriva sitt testamente.

Hur skriver jag ett testamente?

  • Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat.
  • Det ska vara daterat.
  • Det måste finnas två vittnen, över 18 år, som ska vara närvarande samtidigt.
  • Vittnena får inte vara nära släkt eller arvtagare, men de måste känna dig så pass att de kan intyga att du är ‘vid dina sinnens fulla bruk’ och alltså vet vad du gör.
  • Bevittningen ska formuleras så att det tydligt framgår att vittnena vet och framstår att det är ett testamente de bevittnar. De behöver däremot inte få veta innehållet i testamentet.
  • Tänk på att försöka skriva klart och tydligt så att de efterlevande förstår vad du avsett.
  • Ett testamente kan skrivas för hand, på skrivmaskin eller dator.
  • Om du väljer att inkludera Hundhjälpen är det viktigt att organisationsnumret finns med eftersom namnet kan ha ändrats när testamentet vinner laga kraft.
  • Hundhjälpens organisationsnummer är 802420-6875


Ett testamente behöver inte vara svårt att skriva, men det är viktigt att det är tydligt. En god rekommendation är att ta kontakt med någon sakkunnig; en bank, en jurist eller en begravningsbyrå.