FÖRENINGEN

Integritetspolicy


Hundhjälpen vill att du ska känna dig trygg gällande din säkerhet och integritet när du kontaktar oss.

Därför följer vi gällande dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR (EU:s dataskyddsförordning), vilket betyder att du har rätt få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att
begära rättelse eller borttagning av dina personuppgifter.

Via knappen på sidan kan du läsa mer om våra riktlinjer gällande hur vi behandlar persondata samt vår integritetspolicy.