FRUSNA TASSAR

Varje liv räknas


I Sverige beräknas ca 100000 katter leva som hemlösa. De är utlämnade till kyla, svält, trafik och människor som inte alltid är snälla.

Föreningen Frusna Tassar arbetar för dessa katter – för varje katts rätt till ett hem och ett drägligt liv.

Nedan finner du föreningens prioriterade katter. Genom att klicka på bilderna kan du läsa mer om respektive katt samt finna kontaktformulär längst ner. Fler katter finner du på föreningens Facebooksida. Frusna Tassar följer sina etablerade rutiner för kattadoptionerna.

Med vårt samarbete vill vi visa vårt engagemang även för Sveriges utsatta katter.

Följ Frusna Tassar på Facebook